Hva er det som påvirker valutakursen?

Valutakurser er et viktig emne både på privatmarkedet men også for verdens alle selskaper. Uansett hvis du skal kjøpe, selge eller veksle valuta blir betydningen stor. Allment kan man si at en høyere verdi på landets valuta gir dyrere eksport, men billigere import. Ved en lav valutakurs blir det dermed billigere for selskapene å kjøpe varer og tjenester fra det landet. Man kan også se valutakursen som en indikasjon over hvordan landets økonomi egentlig ser ut. En høy og stabil valutakurs indikerer som regel et stabilt økonomisk forhold. En annen viktig indikator for valutaens verdi er BNP (bruttonasjonalprodukt) for hvert land. BNP kan tyde hvordan valutakursene vil utvikles fremover. Alle land rapporterer sin BNP hvert kvartal, og da kan man se hvordan landets finansielle status ser ut. Hvis du bruker valutakursene på denne måten kan man forenklet si at om BNP øker, vil også økonomien i det landet forsterkes.
Merk at det finnes mange flere og mer kompliserte faktorer som påvirker valutaen på lengre sikt. På kort sikt bestemmes ofte valutakursendringer på det innenlandske finansmarkedet.

 

Svak eller sterk norsk krone?

I Norge påvirkes vi på forskjellige måter når den svenske kronen blir svakere eller når den forsterkes. En svekkelse av kronen kan gi positive resultat på flere måter. På en større nasjonal plan kan en svekkelse gjøre at konjunkturen blir sterkere da eksportsektoren vil påvirkes positivt. Det blir da billigere for andre land når de vil kjøpe tjenester og varer fra Sverige. Når det gjelder privatøkonomi er det mest turistnæringen som får positive konsekvenser. Faren med en svak valuta er at inflasjonen står i risiko for å bli større.
Den aktuelle vekslingskursen er viktig når du skal ut på reise. Hvis du reiser til et land med svak valuta, finner du ofte varer til en lavere pris da valutaen bidrar med å senke verdien. Det er som regel billigere å veksle valutaen hjemme før du reiser, for her finnes det flere større kredittinstitusjoner som veksler uten ekstra kostnader. Du må også tenke på at flere banker og kredittinstitusjoner kan ta ut en høy vekslingsspread. Med vekslingsspread menes den verdi som alltid oppstår mellom kjøp og salgkursen på valutaen. Jo mindre spread desto bedre. Spreaden er en måte for bankene å tjene mer penger på valutatransaksjoner.