Finn den beste renten på sparekonto

Sammenlign rente på bankenes sparekontoer nedenfor sortert etter høyeste sparerente i fallende rekkefølge.

Alle mennesker bør ha en sparekonto og en sikkerhet dersom noe uventet som krever raske utgifter skulle skje. Hvis du har en sparekapital er det viktig å få så god rente på pengene som mulig. Derfor har vi laget en sammenligning mellom alle bankene slik at du på en enkel måte skal finne den beste sparerenten på din sparekonto.
Bank
Innskudds
rente

Frie
uttak
Innskudds
garanti

Minste
innskudd

Max
innskudd

Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.05-2.20%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.55-2.55%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.30-2.80%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak/ flytende rente.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.80-2.0%
Frie uttak Gratis uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.40-1.80%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd 8000000 kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.20%-2.65%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0-50000 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.9-2.9%
Frie uttak Ingen begrensing på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 50000 kr
Max innskudd 2000000 kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.10-2.90%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.50-3.0%
Frie uttak Gebyrfrie uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.0-1.90%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 0.85-2.10%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 0.50-2.5%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.40-2.85%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 100000 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.0-2.60%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.0-1.80%
Frie uttak 8 uttak pr. år
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd 250 000 kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 0.95-1.25%
Frie uttak 12 gebyrfrie uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 2.50-2.50%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd 800000 kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 0.15-1.15%
Frie uttak 12 frie uttak per kalenderår.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0-50000 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.50-2.10%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0-50000 kr
Max innskudd 2000000 kr
Søk her

Bank
Innskuddsrente 1.0-2.0%
Frie uttak Ingen begrensning på uttak.
Innskuddsgaranti Ja
Min innskudd 0 kr
Max innskudd Ubegrenset kr
Søk her

Mer om sparekonto og renter

Sparekonto

I dag finnes flere alternativ for den som vil spare og få avkastning for sine penger.

De viktigste spørsmålene man må stille er hvis du kan unnvære det ønskede beløpet i mange år, eller hvis du må ta ut pengene. Dette er et viktig punkt da mange av kontoene med høy rente krever at man binder pengene fra 1 år og opp til 5 år. Du kan fortsatt ta ut pengene, men da risikerer du å måtte betale enda mer rente noe som i sin tur gjør at du får mindre avkastning til slutt. Et annet viktig punkt er at du må sjekke om banken du velger deltar i den statlige garantien for innsetting. Dette er en garanti for deg som kunde, og den gjør at du alltid beholder dine oppsparte penger uansett hva som skjer med banken eller kredittinstitusjonen. Bankgarantien gjelder for alle innsettinger på alle typer kontoer bortsett fra den individuelle pensjonssparingen. Maksimumsbeløpet er 100 000 euro noe som er ca. 900 000 svenske kroner som da er garanterte. Det er finansinspeksjonen som avgjør om og når garantien skal settes inn.

Tips og råd om sparende

En av de viktigste punktene for at du skal få en høy rente

på dine oppsparte penger er å være aktiv med dine plasseringer. En første start er å sammenligne sparerenten og sparekontoene her øverst. Bruk gjerne pengesparekalkulatoren der du kan se hvordan dine penger kan øke med renter. Hvis du vil ta en større risiko med besparelsene dine kan du dykke inn i fond- og aksjemarkedet. Risikoen er høyere, men samtidig finnes det muligheter til høyere avkastning på det oppsparte beløpet.