Spare i fond

Det er alltid vanskelig å vite hvilken type sparing man bør velge for å få pengene til å vokse så mye som mulig. Man skal også overveie hvor lenge man vil binde sine penger. I Norge velger mange å spare i fond med ulikt risikonivå og forskjellig varighet.
 
Et fond er en portefølje av verdipapirer, som kan bestå av obligasjoner, ulike verdipapirer og aksjer både i Norge og utlandet, og er eid av de ulike investorene. Når man velger å plassere pengene i en fondsportefølje, så fordeles pengene likt i de ulike verdipapirene som fondet eier. Det beste alternativet er å spare i fond hver måned, ettersom kursen varierer mellom høy og lav, og da kan du også investere når det er rimelig.
 
Ser man på Sverige, så må risikoen være fordelt på minst 16 forskjellige verdipapirer i et aksjefond.
 


 

Hvilket fond skal jeg spare i?

spare i fond
Først må du tenke på hva pengene skal spares til. Sparer man til barna eller til pensjonen som ligger langt fram i tid, eller sparer man til møbler, ferie, oppussing eller annet der hvor pengene skal brukes i nær framtid?
 
Skal man bruke pengene ganske raskt, bør man vurdere å spare i pengemarkedsfond, men skal du derimot spare i flere år bør man velge å spare mye i aksjefond. Man kan også velge å ha et blandingsfond, som da består av både aksje – og markedsfond.
 
Når man vet målet med sparepengene sine, så velger man ut hvilken type fond man skal spare i.
 

Hvordan begynner jeg å spare?

Det finnes mange ulike hjelpeverktøy på internett for å komme i gang med sparingen, eller så kan du kontakte banken din og få hjelp til å komme i gang med sparingen.
 

Hva annet bør man tenke på når man velger fond?

Man bør sammenligne hvilken avkastning fondet eller fondene gir, og hvilke gebyr de har.
 

Hva er avkastning?

Avkastning er fondets historikk i verdiøkning og verdinedgang. Selv om ingen kan spå hvordan framtiden vil se ut i fondet, er det likevel viktig å se på historikken til fondet, før man plasserer pengene sine i fondet. Dette for å se om fondet har vært noenlunde stabilt.
 
Det finnes også selskaper som rangerer verdipapirfond, som kan være en pekepinn på den framtidige utviklingen til fondet.
 

De ulike fondtypene

Blandingsfond består av både rentebærende verdipapir og aksjer med jevn fordeling. Aksjefond investerer minst 75 % av midlene i aksjer.
I et obligasjonsfond er det i hovedsak investert i rentepapirer. Fond i fond er en type fond som plasserer kapitalen i andre fond.
 
Hedgefond er fond som skal beskytte mot nedgangstider, avhengig av hvordan markedet ser ut. Men det finnes hedgefond med både lav og høy risiko.
Globale fond har verdipapirene plassert over hele verden.
Fond fra land er fond i et spesielt land – obligasjoner.
Indexfond er passivt forvaltede fond som følger for eksempel Oslo Børs.
Regionfond plasseres i en spesifikk region.
Bransjefond er fond som plasseres i ulike bransjer.
 


 

Er det trygt å spare i fond?

fond
Nei, det finnes alltid en risiko at pengene man sparer kan minske i verdi, derfor bør man alltid ha dette i tankene og spare penger som man har råd til å tape. Det er også naturligvis ulike risikonivåer i aksjefond, og det handler også om hvor lenge man kan ha pengene sine oppbundet i et fond.
 
Hvordan vet man når man skal kjøpe og selge?
Det er aldri lett å forutsi og lykkes med å følge børsens solide nedturer, og deretter få store gevinster. Men lykkes man med å investere på riktig tidspunkt, så kan man tjene mye penger. Man kjøper gjerne når det går dårlig, og verdipapirene er svært lave i pris, og deretter selger man når situasjonen er snudd og verdien har steget.
 

Hva er et forvaltningshonorar?

For at pengene skal forvaltes for deg i fondet trekkes det årlig et forvaltningshonorar fra de pengene du har plassert i fondet.
 

Er det andre avgifter som skal betales?

Forvaltningsavgiften trekkes normalt en gang per år, og i tillegg har man gjerne gebyr på kjøp/salg. Suksesshonorar er også noe som benyttes hos noen fond.
 

Har jeg som forbruker noen beskyttelse?

All fondsvirksomhet reguleres av ulike lover, retningslinjer og forskrifter fra Finanstilsynet. Selv om fondselskapet skulle gå konkurs, så berører det ikke deg som sparer. Pengene som tilhører fondet ligger i et slags «depot», som innebærer at fondet har egen økonomi. Dette gjør at de som sparer ikke blir påvirket i tilfelle konkurs. Sparerne eier selv fondets aktiva ved en slik hendelse, og det kan i praksis ikke gå konkurs.
 

Hvorfor skal jeg spare med risiko?

Når man velger fondsparing, så bør man spare i mange år og kontinuerlig. Dette gjør at du kan takle opp og nedganger på børsen på en god måte, og med årene få en fortjeneste på pengene.
 
Skal man spare i mange år, så våger man kanskje å ta litt større risiko og plassere pengene i høyrisikofond, som kan gi høyere avkastning. Sammenlignet med når man sparer i fond med lav risiko, som ofte gir en lavere avkastning.