Bank id

BankID er den mest vanlige måten for å signere alt fra papirer til overføringer via nettet. BankID er rådende blant bankene i Norge, og i dag finner du nesten ingen banker uten BankID for verifisering og innlogging. Det er bankene i Norge som eier BankID, og bak står selskapet BankID Norge AS. Dette selskapet ble stiftet den 19. juni 2014, men løsningen har eksistert i mange år før det.
 


 
BankID benyttes til å signere via både mobiltelefon og datamaskin. Flere og flere benytter seg av BankID på mobil, og over 500 000 benytter BankID på mobil i Norge. Totalt har over 3 millioner BankID, noe som har vist seg å være en solid utvikling siden BankID ble lansert i 2004.
 

Sikkerhet

BankID har fått mye kritikk gjennom tidene for at sikkerheten ikke har vært god nok, og mye av dette grunnet Java-løsningen som ble benyttet fram til 2014. Tilbake i 2007 var det i følge professor ved Universitetet i Bergen Kjell Jørgen Hole mulig å stjele folks identitet via BankID-løsningen. Siden den gang har sikkerheten i BankID forbedret seg mye, og etter at BankID ble relansert i 2014 har det ikke blitt rapportert om sikkerhetsbrister i stor grad.
 
De første nettsidene som tok i bruk BankID uten Java var offentlige nettsider. ID-Porten, som er de offentlige nettsidene sitt identifiseringssystem testet ut Java-fri BankID i november 2014. Dette innebærer at man kan benytte BankID til å logge inn hos Lånekassen, Skatteetaten og andre offentlige tjenesteytere.
 

Utvikling

Bank-ID
Gjennomføringsgraden i norske nettbanker viser seg å være svært mye høyere etter at de kvittet seg med Java. En undersøkelse gjennomført av Siginicat viser at BankID uten Java faktisk har så mye som 40 % høyere gjennomføringsgrad av transaksjoner. Et stort problem med løsningen slik som den var før, var at overføringer og tilkoblinger via mobiler og nettbrett ofte ble avbrutt. Etter at nye BankID ble lansert har man sett at tilgjengeligheten har økt på de mobile plattformene.
 
Driftsstatur for BankID ligger til enhver tid ute på nettsidene Bankid.no, og da finner man raskt og enkelt ut om det er noe galt med tjenesten. Dersom en skulle oppleve problemer med tjenesten skal man normalt ta kontakt med banken sin. Dette betyr at du skal ta kontakt med DNB, Sparebank 1, BN Bank eller den banken du måtte ha, dersom du ikke kommer deg inn i nettbanken.
Brukersteder for BankID har økt jevnt de seneste årene og i skrivende stund er det godt over 200 brukersteder i Norge av løsningen. Det er ikke overraskende mange banker på denne listen, alt fra store til små banker, men også nettbutikker og organisasjoner.
 
 
 
 

Hvordan ordner jeg BankId?

Om du ikke har BankID, så er dette noe banken ordner for deg. Enten du møter opp personlig hos din bank, eller bestiller BankID via e-post eller telefon går for det samme. Det er 15 års aldersgrense på BankID, men de aller fleste banker har en aldersgrense på 18 år. Noen banker lar deg bestille BankID i nettbanken, mens hos andre er man nødt til å møte opp.
 

Hvorfor skal jeg skaffe det?

Det er flere grunner til at man bør skaffe seg denne elektroniske ID-løsningen. For det første, så er det muligheten til å logge inn i nettbanken. De aller fleste benytter seg av nettbank i dag, og det vil være en grunn nok i seg selv for å skaffe seg BankID. En annen grunn til at man bør skaffe seg BankID er muligheten for å signere dokumenter via nettet. Da slipper man for eksempel å møte opp i banken for å signere dersom man søker om kredittkort for eksempel.
 


 

Hva er BankID på mobil?

BankID på mobil er en løsning for å logge inn i nettbank samt legitimere seg på nettsider og skrive under dokumenter. BankID på mobil gjør det mulig å betale regninger via mobiltelefonen, og ble for fullt rullet ut i 2013 og 2014 i Norge. De aller fleste banker som utsteder forbrukslån tilbyr BankID på mobil i dag.
 
For at du skal kunne benytte BankID på mobil er det nødvendig med et abonnement hos en teleoperatør som har denne tjenesten. Telenor, Netcom, Chess, One Call og Talkmore tilbyr alle denne løsningen, så derfor er dette sjeldent et problem. BankID på mobil avhenger av SIM-kortet, så bytter du SIM-kort blir du nødt til å registrere BankID på mobil en gang til i nettbanken din.