Forskjellen mellom nominell og effektiv rente

I økonomisammenhenger hører man svært ofte begrepene nominell og effektiv rente i sammenheng med lån. Begrepet «rente» er kort og godt kostnaden av å leie penger eller kapital, og det låneren skal ha tilbake for å ha lånt bort penger. Det er viktig, dersom du vurderer å ta opp et lån, at du tenker over hvordan rentene vil løpe over den tiden det tar å betale tilbake lånet. Da må du vite hva du skal betale i nominell og effektiv rente.
 
 


 

Nominell rente

Nominell rente er den årlige renten på et lån. Renten blir vanligvis oppgitt i prosent og regnes ut i forhold til det beløpet man låner. Dette er den renten som banker reklamerer med, og som er den de fleste av oss er mest kjent med. Men det er også viktig å være klar over den effektive renten.
 

Effektiv rente

Effektiv rente
Den effektive renten er det man faktisk betaler for lånet. Det innebærer at man tar den nominelle renten, renters rente, alle gebyrene som legges på (som for eksempel etableringsgebyr, termingebyr og behandlingsgebyr) og amortiseringsmåten, og legger alle kostnadene sammen. Da får man effektiv rente.
 
Da er det nyttig å ha oversikt over hva amortiseringsmåten er. Det er hvordan du skal betale tilbake lånet, og man velger vanligvis mellom to ulike måter: serielån eller annuitetslån. Dersom du har et serielån, betaler du tilbake lånet med et visst beløp hver termin. Da blir rentene lavere etter hvert som gjelden blir mindre, og terminbeløpet blir gradvis lavere.
 
Annuitetslån innebærer at terminbeløpene, som består av avdrag og renter, er like store gjennom hele tilbakebetalingen. I begynnelsen betaler man derfor tilbake en liten prosentandel av lånet, men når gjelden blir mindre betaler man tilbake en større andel av den ved hver termin. Dette påvirker hvordan renten settes, og skal alltid regnes med når man skal beregne den effektive renten.
 
Det er derfor viktig når man skal ta opp lån, at man ikke utelukkende ser på den nominelle renten, men at man også tar hensyn til den effektive renten. Det gir et mer realistisk bilde på hvor dyrt lånet ditt blir ved å se på den effektive renten når du skal låne penger, særlig dersom du ønsker å ta opp et hurtiglån eller forbrukslån.
 

Hvordan bestemmes renten?

I Norge er det Norges Bank som setter grunnlaget for rentenivået. Deres oppgave er å gi et bilde av økonomien i Norge og i resten av verden slik at bankene har et utgangspunkt for hvor de skal sette rentene for å bidra til økt økonomisk vekst. Norges Bank setter altså styringsrenten, som er den laveste renten som utlånere kan tilby.
 
Det er viktig å tenke på at bankene alltid legger rentene høyere enn det styringsrenten tilsier ettersom dette er bankenes måte å tjene penger på. Det innebærer at rentene som oftest er mulig å forhandle over. Når du skal ta opp et lån er det viktig å undersøke hvilken effektiv rente ulike banker kan tilby deg, og bruke dette som forhandlingskort.
 

Hvordan forstå seg på renter?

Nominell rente
 
Renter på alle typer lån kan være vanskelig å forstå. Det kan ikke minst være vanskelig å forstå seg på begrepet «effektiv rente». Men man kan sette opp en kort formel for effektiv rente som kan gjøre det hele mer forståelig: antall betalinger + årsrente + omkostninger + renters rente = effektiv rente. Det finnes flere verktøy på internett som kan hjelpe deg med å regne ut den effektive renten på lånet ditt.
 
Da skriver du enkelt inn lånebeløpet, antall amorteringer, rentesatsen og andre opplyste tall, og så regner verktøyet renten enkelt ut for deg. Dersom det fremdeles er uklart hvordan rentene vil påvirke akkurat ditt lån, så anbefales det å bestille en time i banken og prate med en kyndig person som kan gi deg en oversikt over hvor mye du må betale i renter over betalingstiden på lånet.
 

Hva du bør tenke på

Dersom du vurderer å ta opp et lån til for eksempel en bolig, et kjøretøy eller kanskje et forbrukslån, så bør du følge med på hvordan rentene går opp og ned i løpet av en tidsperiode. Du kan enkelt følge med i media på hvordan Norges Bank setter styringsrenten, og dette vil legge grunnlaget for hvordan du bør forhandle rentene dine med banken.