Fakturakjøp

Hvorfor selge faktura?
En del selskaper har vanskelig med å se fordelene ved å selge sine fakturaer. Kanskje det føles litt nytt og usikkert fordi man aldri har gjort det før. Tar man opp et lån kan det være bra, men i de tilfellene der det snart vil finnes penger, men ikke har råd til å vente, er et lån dyrt og unødvendig.

Når man selger fakturaer må man betale en avgift i form av at man ikke får betalt for absolutt hele fakturabeløpet. Men dette beløpet kan man tenke på at man tjener inn igjen ved at man slipper å selv administrere oppgaven som kan selges bort.
 
Dessuten slipper man i de aller fleste tilfeller hele risikoen ved å ha utestående fakturaer siden firmaet som kjøper fakturaen din, kjøper den til 100 %. Man behøver ikke vente i måneder for at firmaet skal få penger på konto. Firmaer som selger factoringtjenester sørger faktisk for at din økonomi og likviditet øker. Dette er spesielt viktig dersom man skal investere eller om firmaet er i en utsatt utviklingsfase. Det finnes altså flere grunner til å velge denne typen tjenester.
 


 

Hvordan fungerer det?

fakturaer
Et eksempel: Firmaet ditt trenger flere ting på lager, saker begynner å bli utsolgt og det finnes risiko for at kundene blir misfornøyde om de ikke får handlet det de trenger. Det finnes en hel del kundefordringer i omløp, for du selger jo varer. Men det kommer til å ta minst 30, 60 eller 90 dager innen disse betalingene viser seg på kontoen din. Hvis du ikke har midler til å fylle på varelageret, fordi det tar for lang tid å få betalt fra kundene dine, kan det hende de forsvinner litt etter litt fra kundekretsen din.
 
Det man kan gjøre for å forhindre dette, er å henvende seg til et factoringfirma som kan kjøpe dine fakturaer i stedet. Dere blir enige om hvilken avgift som skal dras av beløpet, hvilken risiko factoringselskapet skal ta og hvilke fakturaer som skal selges. Når dere har kommet overens og skrevet en avtale, betaler foretaket ut penger for fakturaene, oftest innen et døgn. Du trenger siden ikke tenke på disse fakturaene i det hele tatt da alt ansvar er over på factoringselskapet. Dog skal man alltid stille spørsmål om hvilken risiko firmaet tar, hvilke avgifter de opererer med i sammenheng med kjøpet og når man kan se pengene på konto.
 

Factoring gjennom historien

Handel mellom mennesker og nasjoner har pågått i flere hundre år. Like lenge har konseptet med det som i moderne tid kalles factoring pågått. Allerede for fire tusen år siden kan man se visse tendenser til at factoring var under utvikling.
På 1400-tallet ble det prøvd ut en tilsvarende metode for factoring som den vi har i dag. Historien viser at italienske forretningsmenn tok opp lån på skipslaster for å kunne selge til andre land og kjøpe ytterligere last for de verdipapirene man hadde fått, i stedet for å måtte selge kornet først og senere handle for vinsten. Gjennom århundrene ble praksisen utviklet. Under 1700-tallet var den til slutt helt akseptert og ble i stor utstrekning brukt av Londons handelsmenn. Dette var fordi man kunne finansiere både råvarer og ulike materialer til kolonistene før de skulle starte på sin lange reise til Amerika.
 


 
På 1920-tallet økte tekstil- og klesproduksjonen markant. Det var behov for en mulighet for å stå rustet mot den massive økningen, og dette førte til at det var behov for den samme modellen som brukes i dag. Alt for å kunne møte markedets behov. Gjennom århundrer og årtier har denne modellen gjennomgått en raffinert utvikling til hva den er i dag. Kjøp og salg er jo det handel handler om. Og for å kunne svare på behovet som det stadig mer materialistiske samfunnet krever, må man finne forskjellige veier å gå for å passe på at firmaet man har, ruller på som det skal.
 

Budgivning på fakturaer – en vurderingssak

Budgivning på fakturaene du selger kan være en god metode for å få det beste tilbudet. Firmaet som formidler salget og budgivningen, tar seg av det administrative. Og de som konkurrerer om å gi deg det beste tilbudet, har ikke direkte kontakt med deg. Når du har mottatt alle tilbudene, kan du ta deg god tid til å sammenligne på en enklere måte enn hvis du selv sitter og leter blant tilbud. Fordelen med å ha noen som tar seg av innhentingen av tilbud, er at de kan få til en bedre avtale enn om du selv sitter og forhandler.
 
Det kan spare både tid og penger. En liten ulempe er at man kanskje ikke får en like personlig kontakt som man får når man velger et firma, legger opp en plan som passer deg og siden har en god kontakt med firmaets kontaktperson. Modellen kan absolutt passe om man selger en faktura nå og da i stedet for løpende. Det beste er å prøve å se hva som passer deg og ditt foretak best.