Låne penger med betalingsanmerkninger

Låneaktører i Norge som kan godkjenne lån til tross for betalingsanmerkninger, sammenlignes i synkende rekkefølge i rangeringen nedenfor. Selskapene med lavest rente finnes øverst i rangeringen og de med høyest rente nederst.Bank
Informasjon om lån
Krav
Søk her
Bank
Låneeksempel: Effektiv rente 6,65 %, 2 mill. over 25 år, kostnad kr 2.033.291, totalt kr 4.033.291
Informasjon om lån
6,65 - 19,99% effektiv rente

50000 - 10 000 000 kr lånebeløp

0 kr gebyr

1-30 år Nedbetaling

20 år
Krav Norsk statsborger
Lån med sikkerhet i bolig
Søk her

Annonselenke

Bank
Låneeksempel: Effektiv rente 13,38%, 80.000kr, o/5 år, kostnad 28.843. Totalt 108.843. Maks. effektiv rente 37,62%.
Informasjon om lån
13,38 - 37,42% effektiv rente

10000 - 500000 kr lånebeløp

950 kr gebyr

1-15 år Nedbetaling

18 år
Krav Fylt 18 år
Norsk statsborger
Søk her

Annonselenke

Bank
Låneeksempel: Eff. rente 6.79% v2mill o/25år, kost kr.1.895.969, tot 3.895.969
Informasjon om lån
6,79 - 13,30% effektiv rente

10000 - 500000 kr lånebeløp

gebyr

1-15 år Nedbetaling

23 år
Krav Fylt 23 år
Norsk statsborger
250.000 kr årlig inntekt
Søk her

Annonselenke

Bank
Låneeksempel: 15 000 kr o/1 år gir eff.rente på 269 %. Etabl.geb. 0 kr. Totalt: 23 402 kr
Informasjon om lån
269-1915% effektiv rente

1000 - 15000 kr lånebeløp

0 kr gebyr

1-2 år Nedbetaling

21 år
Krav Fast årsinntekt.
Søk her

Annonselenke

 


 

Låneeksempel betalingsanmerkninger:

Lånebeløp: 65.000 kr
Nedbetalingstid: 5 år
Nominell rente: 7,9 %–19,9 %
Effektiv rente: 16,90 %
Totalt: 94 333 kr

Nominell rente. Renten settes individuelt for hver låntaker.
 

Lån med anmerkning

Lån med betalningsanmerkning
Man kan låne med anmerkning selv om betingelsene er noe dårligere. Det finnes flere aktører som kan hjelpe deg med lån selv om dette innebærer større risiko for dem. Før du søker er det viktig å lese gjennom hvilke krav kredittselskapet stiller til deg som lånesøker. Hvis du nylig har fått en betalingsanmerkning, kan det være vanskelig å få innvilget søknaden.
 
Som oftest krever disse at det har gått minst 6 måneder siden siste registrerte anmerkning. De beste forutsetningene gjelder ved eldre gjeld eller anmerkninger. Det kan være greit å vite at en lånesøknad sjelden blir innvilget hvis du i dag har gjeld hos Namsmannen.
 
Kredittgivere som bevilger lån til tross for betalingsanmerkninger, vurderer forutsetningene du har til å betjene lånet i dag og i fremtiden. Hvis du har en god betalingsevne og betalingsanmerkninger som ennå ikke er slettet, har du likevel store muligheter til å få innvilget lån.
 
Rentene på lånet kan dog bli litt høyere enn for lån uten anmerkninger. Rentene settes vanligvis individuelt, avhengig av hvordan den økonomiske situasjonen din ser ut i søkeøyeblikket. Hvis du har en god inntekt og lave utgifter, har du muligheter til å få lavere rente.
 
I dag tar det 4 år å bli kvitt en betalingsanmerkning. På fire år kan et menneskes liv og økonomi endres drastisk, derfor mener flere kredittinstitusjoner at man bør ha rett til en ny sjanse.
 
Alle kan havne i en situasjon der pengene ikke strekker til og hvor man ikke har mulighet til å betale en eller flere regninger. Arbeidsmarkedet i Norge er i dag mer uberegnelig enn tidligere, derfor kan et menneskes inntekt raskt endres på drastisk vis, noe som igjen kan lede til manglende betalingsevne.
 

Vilkår

Långivere som bevilger lån til tross for anmerkninger, stiller ulike krav. Vanligvis må du ha god økonomi i dag selv om du har betalingsanmerkninger. Du kan derfor ikke ha eksisterende gjeld hos Namsmannen. Du må være norsk statsborger, ha norsk folkeregistrert adresse og ha privat bankkonto i eget navn. Les vilkårene på respektive selskaps hjemmeside for å få vite mer om vilkårene som gjelder hos disse.
 

Rente

For deg med økonomiske vansker er et lån dyrere enn for personer med ordnet økonomi. Årsaken til dette er at kredittgiveren dermed løper en større risiko når de låner ut penger. Renten baseres på din økonomiske situasjon, inntekt, utgifter og siste gang du mottok en anmerkning.
 
Dersom du er gjeldfri og det ikke har skjedd noen negative endringer i økonomien din over lengre tid, oppfattes dette som positivt og du har mulighet til å få en bedre rente. Låneselskapene tar ofte med i beregningen om du skal innløse eksisterende lån eller kreditter i forbindelse med lånesøknaden.
 
Selv om du befinner deg i en vanskelig økonomisk situasjon, bør du prøve å forhandle om renten du er blitt tilbudt. Dette gjelder i særlig grad dersom denne oppleves som svært høy sammenlignet med tilsvarende lånerente på lån uten anmerkninger.
 
Det er ikke sikkert at du oppnår en bedre rente ved å forhandle, men det kan være verdt et forsøk.
 

Kredittvurdering

betalningsanmerkning
Det utføres alltid en kredittvurdering i forbindelse med en lånesøknad. Selv om du allerede vet og har oppgitt at du har en betalingsanmerkning, må dette gjøres. Selskaper som driver med lånevirksomhet er etter loven forpliktet til å utføre kredittkontroll i forbindelse med alle søknader.
 
Gjennom kredittvurderingen mottar kredittinstitusjonen all fakta om økonomien din, og det er ut ifra kredittvurderingen at de vurderer om de kan bevilge deg lån eller ikke.
Ved avslag etter gjennomført kredittvurdering må grunnlaget for avslaget oppgis.
 

Avgifter

Det kan tilkomme avgifter i forbindelse med søknaden og innvilgelsen av lån som etableringsgebyr, fakturagebyr og renter. Andre avgifter kan også forekomme som for eksempel ved sen innbetaling, som forsinkelsesrente, påminnelsesavgift og administrasjonsgebyr. Skulle saken gå videre til neste instans kommer en inkassoavgift fra et inkassoselskap i tillegg.
 
For kredittinstitusjonen følger det en hel del administrasjon med lånesøknaden din i form av kontroller og avtaler. Selskapet tar ofte ut en avgift kalt etableringsgebyr for dette arbeidet. Dette er avgiften for behandlingen av lånesøknaden din.
 
Forsinkelsesrente tilkommer som erstatning når en faktura innbetales etter fakturaens forfallsdato. Renten blir belastet låntakeren for dagene utover fakturaperioden. Hvor høy forsinkelsesrenten er på ved en sen innbetaling står beskrevet i lånevilkårene.
 
Påminnelsesgebyr er en avgift som kommer i tillegg når selskapet ikke har mottatt innbetalt faktura på forfallsdagen. Da må de sende ut en ytterligere faktura for å påminne deg som gjeldstaker om den ubetalte fakturaen. Selskapet har derfor krav på erstatning for forsinkelsen.
 
Administrasjonsgebyr eller fakturagebyr betales for den administrative jobben selskapet gjør i forbindelse med fakturaen din. Gebyret omfatter papirutskrifter, konvolutter og porto. Hvis du velger å betale med autogiro eller e-faktura, kan du slippe unna denne avgiften.
 

Fakta og statistikk

Dessverre er det blitt ganske vanlig med betalingsanmerkninger i samfunnet i dag. i 2014 hadde 237 000 privatpersoner nordmenn betalingsanmerkninger og den totale gjelden var på 34,3 milliarder kroner.
 

Råd og økonomiske tips

Jeg har gjeld hos Namsmannen. Kan jeg likevel få innvilget lån?
Hvis du har aktuell gjeld hos Namsmannen, er det vanskelig å få innvilget lån. Dersom økonomien din er endret og gjelden er gammel, kan du forklare situasjonen din for kredittgiveren. Fortell om en aktuell nedbetalingsplan hvis du har en og hvordan denne er lagt opp. Selskapet kan kanskje gjøre unntak, men det avhenger helt av din økonomiske situasjon.
 
Jeg har mye gjeld
Hvis du har mye gjeld, utgjør du en altfor høy risiko for kredittinstitusjonen til å få innvilget lån. Befinner du deg i en slik situasjon, bør du ikke ta opp nytt lån selv om du får søknaden innvilget. Økonomien din vil bli mer anstrengt og du kommer til å få problemer med nedbetalingen.
 
Prøv å få orden på økonomien din før du søker om lån. Det er mye hjelp å få hos kommunen. Du har også muligheten til å søke om gjeldsordning hvis du oppfyller kravene som stilles til en slik søknad. Med refinansiering kan du samle kredittkortgjeld og andre smålån i ett lån.
 
Jeg har anmerkninger, men ingen gjeld
Hvis du har god inntekt, er gjeldfri, men har en eller flere anmerkninger, finnes det gode muligheter for å få innvilget lån. Kriteriene som må oppfylles fra søkerens side finner du på selskapets hjemmesider. Det er også ne god idé å ringe kundeservice før du sender inn lånesøknaden din.
 
Beskriv den økonomiske situasjonen din slik at de kan svare på hvilke forutsetninger du har for å få innvilget et lån.
 
Hvordan kan jeg selv forbedre økonomien min?
Hvis du har gjeld og synes at det er vanskelig å få inntekter og utgifter til å gå opp, har vi noen råd du kan prøve. Hvis dette ikke hjelper, råder vi deg til å søke profesjonell hjelp hos en økonomisk rådgiver.
 

  • Skaff deg en fullstendig oversikt over inntektene og utgiftene dine. Før opp utgiftene dine, legg sammen gjeldssaldoen og sammenlign utgiftene med inntektene.
  • Fjern alle unødvendige utgifter, som for eksempel abonnementer og unødvendig forbruk. Har du lån kan du se om du får forlenget nedbetalingstiden slik at månedsbeløpet blir lavere. Du kan også spare penger på å slippe fakturagebyr. Undersøk om du kan velge en annen faktureringsmetode eller autogiro som ikke koster noe.
     

  • Kontakt selskapene du skylder penger og forsøk å opprette en nedbetalingsplan direkte med dem. Beskriv situasjonen din og forklar at gjelden vil havne hos Namsmannen hvis de ikke er villige til å hjelpe deg. Hvis gjelden allerede befinner seg hos Namsmannen, kan du likevel forsøke å utforme en betalingsplan med selskapet slik at gjelden igjen havner hos kredittselskapet.
     

  • Selg ting du ikke trenger. Bruk pengene til å innløse gjeld. Har du tilganger i form av verdisaker, bør du overveie å selge disse også.
  • Jobb aktivt med å forbedre økonomien din.

 
Det er ikke bare lån som blir vanskeligere å få innvilget når man har en registrert anmerkning eller eksisterende gjeldssaldo hos Namsmannen. De fleste typer av søknader blir vanskeligere og det kan til og med bli komplisert å gå til anskaffelse av bolig.
 
Du bør tenke deg godt om før du søker om lån når du har gjeld eller betalingsanmerkninger. Sørg for at du har de økonomiske forutsetningene som trengs for å nedbetale lånet, slik at du ikke får nok en registrert anmerkning. Situasjonen din vil da forverres betraktelig. Det kan til og med bli vanskelig å få lån hos mindre kredittselskaper som bevilger smålån.